Klasa
125 Poz.
Klasa
125 Poz.
Klasa
125 Poz.
Klasa
125 Poz.
Klasa
125 Poz.
Klasa
125 Poz.
Klasa
125 Poz.
Klasa
125 Poz.
Klasa
125 Poz.
Klasa
125 Poz.
Regulamin

REGULAMIN

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

Regulamin- zbiór zasad, których Użytkownik ma bezwzględny nakaz przestrzegać.

Użytkownik- każda osoba, która zarejestrowała się w witrynie Glador.pl lub dołączyła do komunikatora związanego z witryną Glador.pl

Administrator- każda osoba zarządzająca serwisem lub posiadająca rangę funkcyjną

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Administratorów oraz Użytkowników witryny Glador.pl jak i wszystkich jej składowych, tj. Serwera Gry oraz Forum.

2. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

3. Użytkownik jest zobowiązany znać treść Regulaminu oraz przestrzegać go.

4. Nieznajomość treści Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z jego przestrzegania oraz nie łagodzi kary za złamanie jego postanowień.

5. Regulamin może być zmieniony przez Administratora w każdym czasie.

6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonywane przy użyciu swojego konta.

7. Rejestracja, jak i gra na witrynie glador.pl jest darmowa, z zastrzeżeniem, iż wszystkie konta oraz ich zawartość zarejestrowane w witrynie GladoR są własnością Administracji. Użytkownik bez opłaty dzierżawi jedynie prawo do korzystania z danego konta w celach rozrywkowych.

8. Użytkownik jest świadomy możliwości zamknięcia lub przerwania działania Serwisu/witryny Glador.pl w dowolnym momencie i wiążącą się z tym utratą konta wraz z jego zawartością. Nie będzie z tego tytułu wywodził żadnych roszczeń w kierunku Administracji.

9. Zakup Punktów Premium (Smoczych Monet) jest dobrowolną dotacją Użytkownika na rzecz witryny glador.pl.

10. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem rozstrzygnięcia i decyzje wydaje uznaniowo Administrator. Postanowienia wydane przez Administratora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

§ 3. Użytkownik

A. Rejestracja:

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z założonego w witrynie konta zgodnie z jego przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem.

2. Aby w pełni korzystać z witryny należy się zarejestrować. Rejestrując konto, należy użyć unikalnych danych, niepowtarzających się na innych witrynach.

3.Użytkownik jest zobowiązany do podania poprawnych danych przy rejestracji, które będą pomocne przy kontakcie z Administracją.

4. Zakazane jest posługiwanie się przez Użytkownika nieswoimi danymi, podszywanie się pod inne osoby czy Administrację.

5. Zakazane jest udostępnianie przez użytkownika danych osobowych innych Użytkowników.

6. Użytkownik ma obowiązek zabezpieczyć swoje konto oraz przedmioty na nim zgromadzone przed dostępem osób trzecich. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do samodzielnego przechowywania swoich danych dostępowych do konta w bezpiecznym miejscu.

7. Przekazanie hasła innym graczom i osobom trzecim jest zabronione. Zakazane jest także proszenie o dostęp lub inne czynności mające na celu zdobycie danych do konta od innych graczy. Każda próba wyłudzenia Loginu/Hasła innego użytkownika będzie surowo karana.

8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępniane czy zgłaszane przez siebie treści i dysponowanie kontem. Za wszelkie konsekwencje udostępnienia oraz nieumiejętnego przechowywania swoich danych odpowiada Użytkownik.

9. Użytkownik wpisuje swoje dane logowania tylko w miejscu do tego wyznaczonym w Serwisie. Administracja nigdy nie prosi o udostępnienie hasła.

11. Administracja nie odpowiada za utratę danych do konta.

12. Zarejestrowane konto jest zasobem udostępnianym Użytkownikowi przez Administratora. Właścicielem wszystkich kont oraz tego, co się na nich znajduje jest Administrator. Użytkownik ma prawo do korzystania z konta i rozporządzania nim.

 

B. Zasady gry i interakcji:

1. Użytkownik powinien odnosić się z należytym szacunkiem zarówno wobec innych Użytkowników, jak i Administratora.

2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad Netykiety. Zakazane jest w szczególności: stosowanie wulgaryzmów, spamowanie, publikowanie treści naruszających zasady współżycia społecznego, grożenie innym osobom popełnieniem przestępstwa na ich szkodę, nawoływanie do popełnienia przestępstwa, nawoływanie do nienawiści, obrażanie czy dyskryminowanie innych w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną. Dotyczy to zarówno treści zgłoszonych na czacie, nazwy postaci, nazwy konta, nazwy sklepu i nazwy konia.

3. Zabronione jest ustawianie nazwy Użytkownika, która może obrażać innych, jak i zawierającej wulgaryzmy, treści rasistowskie lub treści naruszających zasady współżycia społecznego. Administrator ma prawo uznać nazwę użytkownika za niestosowną i wymierzyć odpowiednią karę.

4. Zabronione jest używanie nazwy Użytkownika, którą można uznać za próbę podszywania się pod inną osobę publiczną, osobę z administracji lub innych instytucji (reklamy innych serwisów itp.). Każda próba podszycia się pod Administratora będzie surowo karana.

5. Zabrania się pisania na czacie gry treści, które mogą obrażać innych, jak i zawierających wulgaryzmy, treści rasistowskie lub treści naruszających zasady współżycia społecznego

6. Zakazane jest reklamowanie przez Użytkownika innych serwerów, for czy prywatnych firm.

7. Upublicznianie przez Użytkownika adresów stron, które mogą wyrządzić szkodę będzie skutkować stałą blokadą konta.

8. Łowić/Kopać w jednym momencie można tylko i wyłącznie na maksymalnie 3 postaciach. Większa ilość będzie traktowana jako bot i będzie blokowana za pierwszym razem na 24 godziny a następnym stałą blokadą wszystkich kont.

 

C. Handel i wymiany:

1. Użytkownik jest zobowiązany do nadzorowania przebiegu handlu z innymi graczami. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z nieuczciwości innych graczy.

2. Punkt powyższy uchyla się, gdy wymiana prowadzona jest pod nadzorem Pomocnika Wymian. Wtedy gracz, który nie dotrzymał warunków transakcji (np. wylogował się, przestał reagować na wezwania Pomocnika) otrzymuje permanentną blokadę na wszystkie powiązane konta bez możliwości odbanowania, a skradzione przedmioty zostają zwrócone stronie poszkodowanej. Jednakże możliwość zgłoszenia faktu oszustwa lub niedopełnienia warunków wymiany możliwa jest maksymalnie do trzech dni od daty zakończenia transakcji. Po tym czasie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

3. Użytkownik ma prawo handlować kontami i przedmiotami za środki inne niż wirtualne waluty na Naszym serwerze. Handel Smoczymi Rubinami, Smoczymi Kamieniami, Kuponami Smoczych Kamieni oraz Yangami/Wonami jest nielegalny i będzie karany blokadą wszystkich powiązanych kont osoby dokonującej tego procederu, bez możliwości odwołania.

4. Na forum Serwisu glador.pl (forum.glador.pl) oraz na oficjalnym serwerze Discord znajduje się dział dla Użytkowników, którzy chcą dokonać handlu.

5. Zabronione jest sprzedawanie za realne pieniądze np. PLN (w tym PSC itp.) Kuponów Smoczych Kamieni, SM, Yang, Won. Postaciami i przedmiotami można handlować, w przypadku sprzedaży konta nie mogą znajdować się na nim Yangi i Wony (Smocze Rubiny oraz Smocze Kamienie mogą pozostać, lecz w formie doładowanej na koncie, nie kuponów)

6. Każda próba sprzedaży będzie karana blokadą danego konta. W przypadku sprzedaży postaci + Yang, ich ilość nie może przekraczać wartości ekwipunku.

7. Zakazuje się wymiany Won i Yang oraz SM na inne serwery, portale i gry bez pomocy członka Administracji.

9. Dla każdego Użytkownika dostępny jest Tutor, który pomaga przy wymianach międzyserwerowych.

10. Tutor pomaga Użytkownikom chcącym wymienić przedmioty na zasadzie "metin-metin" oraz "metin-pln", wymiany na wszelkie inne gry każdy Użytkownik przeprowadza na własną odpowiedzialność.

11. Każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje konto i dokonywane wymiany/sprzedaże

12. Każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje konto i dokonywane wymiany/sprzedaże

13. Zabrania się kupowania walut serwerowych, w tym Yang, Won, Smoczych Rubinów oraz Smoczych Kamieni, za PLN od osób trzecich oraz poza serwisem glador.pl. Wszelkie transakcje dotyczące walut serwerowych powinny być przeprowadzane wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych kanałów dostępnych w ramach serwisu glador.pl.

 

D. Modyfikacje gry:

1. Modyfikowanie klienta gry w jakimkolwiek stopniu jest surowo zabronione i prowadzić będzie do stałej blokady konta. Zabronione jest używanie nielegalnych oprogramowań i ingerowanie w pliki klienta gry w jakikolwiek sposób.

2. Zabronione jest stosowanie botów, cheatów, skryptów, symulatorów klawiatury/myszy i innych programów ułatwiających lub automatyzujących rozgrywkę przez które przebieg gry zostanie zakłócony i będzie skutkować stałą blokadą konta.

3. Używanie jakichkolwiek programów / skryptów, które automatyzują grę jest zabronione i będzie skutkowało stałą blokadą konta.

4. Blokowanie spacji, używanie autoclickera itp.  podczas gdy gracza nie ma fizycznie przy komputerze będzie skutkowało blokadą konta na 24h, podczas trwania jakichkolwiek eventów pierwsza blokada będzie nałożona na 5 dni, w przypadku, gdy przewinienie się powtórzy konto zostanie zablokowane na stałe.
 

E. Współpraca z Administracją:

1. Użytkownik ma prawo i obowiązek współpracy z Administratorem.

2. Użytkownik jest zobowiązany do uczciwych działań oraz zgłoszenia nieprawidłowości występujących na witrynie.

3.Użytkownik ma obowiązek zgłaszać Administratorowi wszelkie naruszenia regulaminu, usterki witryny glador.pl oraz inne problemy, a także być aktywnym podczas kontroli.

4.Użytkownik powinien zgłaszać Administracji innych Użytkowników łamiących Regulamin. Podstawą zgłoszenia jest screenshot/nagranie pełnego okna Gry, na którym musi znaleźć się nazwa serwera, data i godzina.

5. W przypadku wykrycia przez Użytkownika jakiegokolwiek błędu w rozgrywce zobowiązany jest on bezzwłocznie poinformować o tym Administratora. Wykorzystywanie błędów może skutkować stałą blokadą.

6. Administrator ma prawo zweryfikować aktywność każdego Użytkownika. Obowiązkiem Użytkownika jest poddanie się metodom weryfikacji.

7. Użytkownik ma obowiązek udzielić informacji Administratorowi (m.in. odpisać na wiadomość) np. przy podejrzeniu o nielegalne oprogramowanie, czy w innych przypadkach.

8. Użytkownikowi zabrania się maskować prawdziwy adres IP (VPN, Proxy itp.) bez uzasadnionego powodu i uprzedniej zgody Administracji serwisu. Korzystanie z narzędzi maskujących prawdziwy adres będzie skutkować stałą blokadą konta.

9. Administrator ma prawo nałożyć blokadę na konto Użytkownika bez podania powodu. Jeżeli działanie Użytkownika działa na szkodę Serwisu.

10. Użytkownik ma prawo odwoływać się od bezpodstawnie nałożonej kary za popełniony czyn/blokady swojego konta w terminie 3 dni od nałożenia blokady. Po upływie tego czasu Administrator nie ma obowiązku rozpatrzyć odwołania.

11. Użytkownik ma prawo do odwołania się od kary nałożonej przez Game Mastera, w tym celu należy skontaktować się z Administratorem, decyzja Administratora jest ostateczna, a Użytkownik musi pogodzić się z podjętą przez niego decyzją. Czas na odwołanie wynosi maksymalnie 3 dni od nałożenia kary.

 

§ 4. Support serwera

1. Wszelkie problemy, błędy, zgłoszenia i prośby o zdjęcie blokady należy zgłaszać poprzez Support.
2. Support Serwera znajduje się pod adresem
https://glador.pl/support i jest głównym kanałem kontaktowym między Użytkownikiem, a Administracją Serwera.
3. Każde zgłoszenie do Supportu należy pisać starannie i z zachowaniem zasad netykiety. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy bądź inne niedozwolone treści będą zamykane bez odpowiedzi.
4. Administrator ma prawo do zablokowania możliwości wysyłania zgłoszeń na Support przez Użytkownika bez wcześniejszego upomnienia, jeśli łamią one Regulamin.
5. W wypadku, gdy Użytkownik nie stosuje się do zaleceń Administracji i celowo utrudnia jej pracę, również ma ona prawo do nałożenia blokady.
6. Wszelkie pytania, reklamacje, propozycje i zastrzeżenia należy wysyłać poprzez Support lub kierować do Administratorów.

 

§ 5. Administrator
 
1. Administrator ma prawo zweryfikować autentyczność danych podawanych przez Użytkownika.

2. Serwis jest własnością Administracji. Wliczają się w to wszystkie konta wraz z zawartością. Użytkownik ma możliwość korzystania z nich w celach rozrywkowych.

3. Administrator dba o dobro i porządek na serwerze. Dokłada starań, aby Serwis działał zgodnie z założeniem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu usług Serwisu, w szczególności, jeśli nastąpiły one na skutek zdarzeń losowych, działania osób trzecich, w tym dostawcy usług internetowych czy serwisu obsługującego płatności.

4. Administrator ma prawo ukarać użytkownika, który narusza Regulamin.

5. Administrator ma prawo zablokować konto Użytkownika, gdy uzna, że działa on na szkodę witryny glador.pl.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za włamania i kradzieże. Każdy użytkownik zobowiązany jest dbać o swoje ID i hasło dostępu do konta.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Utratę przedmiotów w wyniku błędu gry (m. in. utrata lub zniszczenie bazy danych).

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za oszustwa wynikające z handlu za realną gotówkę i z wymiany pomiędzy serwerami, wyjątkiem jest wymiana, w której uczestniczył serwerowy Pomocnik Wymian.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z doładowaniami Premium. Wszelkie problemy Użytkownik powinien zgłosić do usługodawcy, z którego korzysta Administrator.
Formularz zgłoszeniowy:
https://www.cashbill.pl/kontakt/#formularz

10. Administrator odpowiada na zgłoszenia graczy, w miarę możliwości, w ciągu 72 godzin.

11. Administrator nie poprosi Użytkownika o podanie hasła dostępu.

12. Administrator ma prawo nałożyć blokadę na konto. Nawet w przypadku, gdy czyn nie łamie postanowień regulaminu, ale zachowanie gracza narusza standardy netykiety lub działa na szkodę witryny glador.pl i społeczności.  

13. Administrator nie ma dostępu do tworzenia przedmiotów.

14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za handel kontami i przedmiotami.

15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje czy pomyłki graczy, w tym m. in.:

- Zgubienie danych do kont;
- Usunięcie konta czy przedmiotów;
- Przypadkowe zakupy, sprzedaże i modyfikacje przedmiotów;
- Transakcje handlowe.

16. Administrator powinien przedstawić Użytkownikowi powód blokady jego konta, jednak nie ma takiego obowiązku.

17. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych graczy w przypadku otrzymania formalnego wniosku od organów do tego uprawnionych.


§ 6. Dotacje na serwer i funkcje Premium

1. Zakup Punktów Premium (Smoczych Monet) jest dobrowolną dotacją Użytkownika na rzecz Serwisu glador.pl. Punkty Premium (Smocze Monety) pozwalają na zakup dodatkowej i nieobowiązkowej zawartości w Serwisie.

2. Korzystanie z ItemShop jest dobrowolne i traktowane jako dobrowolna donacja dla twórców projektu Glador. Za korzystanie z witryny nie są pobierane opłaty. Wirtualna waluta została wymyślona na potrzeby witryny Glador.

3. Administrator witryny glador.pl nie odpowiada za nieprawidłowości związane z dotacjami. W przypadku problemów związanych z zakupem Punktów Premium z reklamacją należy zwrócić się do serwisu Cashbill.pl za którego pośrednictwem dokonywane są zakupy.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne treści Przelewów realizowanych przez Użytkownika.

5. Administrator ma obowiązek przyjmowania reklamacji, jednak wszelkie próby oszustw w celu wyłudzenia Smoczych Rubinów zakończą się stałą blokadą konta.

6. Administrator nie zwróci wydanych pieniędzy w wypadku kradzieży konta, wysłania błędnej treści Przelewu, czy w wypadku zamknięcia witryny.

7. Administrator nie zwróci wydanych pieniędzy ani przedmiotów w wypadku, gdy konto zostanie zbanowane z winy gracza.

8. W przypadku, gdy gracz doładuje konto wykorzysta zakupione Smocze Rubiny, a następnie złoży wniosek o zwrot wpłaty, mimo pomyślnego doładowania i korzystania z MK - konto gracza zostaje permanentnie zbanowane do czasu wyjaśnienia sprawy.

9. W przypadku przerwy w działaniu Serwisu, Administrator nie zwraca dobrowolnych dotacji.

10. W przypadku blokady konta Użytkownika, Administrator nie zwraca dobrowolnych dotacji.

11. W przypadku zamknięcia Serwisu, koszty płatnych rozszerzeń Serwisu nie są zwracane.

 

§ 6. Handel:

1. Każda operacja handlu/wymiany przeprowadzana jest z wyłączeniem odpowiedzialności Administracji.

2. Administrator nie ingeruje w operacje handlu/wymiany między użytkownikami.

3. Dozwolona jest sprzedaż kont na serwisach aukcyjnych takich, jak Allegro,Olx,eBay itp z wyłączeniem celowej sprzedaży konta o wartości nieproporcjonalnej do ilości Yang / Won (przykładowo zabronione jest sprzedawanie postaci na 1 poziomie z dużą ilością Yang/Won) Każda udowodniona próba naruszenia tego punktu będzie skutkowała permanentnym banem na konto, na którym znajdowała się postać zaoferowana na serwisie aukcyjnym.

4. Zabroniony jest handel Yang, Won, Przedmiotami (z wyjątkiem wysokopoziomowych i unikatowych) oraz Smocze Rubiny za realną walutę oraz oferowanie ich na serwisach aukcyjnych takich jak Allegro,Olx,eBay itp. Każda udowodniona próba naruszenia tego punktu będzie skutkowała permanentnym banem na wszystkie powiązane konta osoby sprzedającej.

5. Lista przedmiotów które można sprzedać za realną walutę znajduje się na forum lista ta będzie edytowana ze względu na wartość przedmiotów spowodowaną aktualizacjami i zmianami wprowadzonymi na witrynę.

7. W przypadku, kiedy zakupiony przedmiot będzie pochodził z buga administracja usuwa go bez poinformowania osoby, która go kupiła.

8. Zakazuje się reklamowania aukcji z kontami w grze oraz na wszystkich platformach powiązanych z serwisem glador.

 

§ 7. Kary:

1. Administrator ma obowiązek ukarać Użytkownika łamiącego Regulamin.

2. Administrator decyduje o czasie trwania kary.

3. Karą może być:
 
1) ostrzeżenie
 
2) zablokowanie możliwości pisania na czacie
 
3) tymczasowa blokada Konta
 
4) permanentna blokada Konta
 
5) permanentna blokada Konta oraz Kont powiązanych
 
6) permanentna blokada Konta oraz Kont powiązanych oraz adresu IP

4. Powody nałożenia kary to w szczególności:
 
   - niestosowanie się do zasad zawartych w Regulaminie;
   - groźby, zastraszanie, wymuszanie wobec innych Użytkowników;
   - obrażanie innych Użytkowników;
   - podszywanie się pod innych Użytkowników;
   - udostępnianie danych osobowych innych Użytkowników;
   - podszywanie się pod Administrację;
   - niestosowanie się do poleceń Administratora;
   - świadome wykorzystywanie błędów gry w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści;
   - używanie nielegalnych oprogramowań oraz modyfikacje gry;
   - oferowanie przedmiotów/kont na serwisach aukcyjnych;
   - wszelkie inne działania uznane za Administracje jako szkodzące witrynie glador.pl

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Powyższy Regulamin zawiera zbiór praw, informacji i obowiązków, które każdy Użytkownik naszego serwisu bez wyjątków powinien znać i przestrzegać.
2. Zastrzegamy sobie prawo do edycji powyższego Regulaminu w dowolnym miejscu i czasie.
3. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi w Regulaminie.
4. Każda zmiana regulaminu wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać natychmiast po pojawieniu się na tej stronie.
5. Administracja zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych graczy (tj. w szczególności adres e-mail, adres IP) w przypadku otrzymania formalnego wniosku od organów do tego uprawnionych na skutek naruszenia prawa.
6. Ostateczną decyzję w kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem podejmuje Administracja.

 

§ 9. Polityka Prywatności:
A. Informacje ogólne
1. Niniejsze przepisy określają zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu.
2. Użytkownik przez rejestracje wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych do celów dla których serwis został stworzony.
3. Serwis wykorzystuje dane udostępnione przez użytkowników tylko i wyłącznie podczas korzystania ze strony, logowania, rejestracji, ewentualnie przy zakupie usług płatnych.
4. Do wykupienia dodatkowych funkcji premium mogą być wymagane dodatkowe dane, takie jak pełne imię i nazwisko, adres, numer konta bankowego itp. Odpowiedzialnym za przetwarzanie tych danych jest serwis Cashbill.pl
5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Rejestrując się, użytkownik wyraża zgodę na regularne wysyłanie mu wiadomości e-mail z informacjami o grze jak i reklam. Serwis Zastrzega sobie również prawo do rozsyłania e-maili użytkownikom zarejestrowanym w naszym serwisie. Użytkownik, który został zaproszony do korzystania z serwisu Glador za pomocą treści E-mail ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania następnych wiadomości. W celu wypisania się z listy adresatów, należy wysłać wiadomość e-mail na adres:
[email protected] w treści wpisując krótką informacje o prośbie wypisania z listy.
7. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.
9. Dane użytkownika mogą zostać usunięte na wyraźną jego prośbę poprzez kontakt na adres e-mail
[email protected].
10. Przetwarzamy pobrane dane od użytkownika zgodnie z polskim prawem o ochronie danych. W przypadku dokonywania płatności Twoje dane (email) są przekazywanie firmie Cashbill.pl

B. Informacje gromadzone przez nas automatycznie
1. Niektóre informacje gromadzimy automatycznie podczas odwiedzania usług serwisu Glador, uzyskiwania do niej dostępu albo korzystania.
Obejmuje to informacje o graniu albo korzystaniu z aplikacji, zakupach w ItemShop, uprawnieniach i innych czynnościach, zazwyczaj związanych z kontem (czy nastąpiło logowanie do konta albo czy wykorzystywane jest konto podmiotu zewnętrznego w celu uzyskania dostępu do serwisu Glador) albo z przypisanym do urządzenia albo profilu identyfikatorem. Konkretne rodzaje automatycznie gromadzonych przez nas informacji mogą się różnić, ale zazwyczaj obejmują:

- Informacje o użytkowaniu i statystyki pokazujące interakcje z serwisem Glador, w tym z jakiej aplikacji skorzystano, przez jak długi czas i kiedy grano, próby grania, postęp i wyniki, zapisane preferencje, raporty o błędach, adresy URL naszych stron internetowych, które odwiedzono, adresy URL stron przekierowujących i ostatnich stron odwiedzanych, wyświetlenia strony, czas spędzony na stronie, liczba kliknięć i rodzaj platformy;
- Informacje techniczne o komputerze, urządzeniu, sprzęcie albo oprogramowaniu wykorzystywanym do uzyskiwania dostępu do naszych usług, np. adres IP, identyfikatory urządzenia, dostawca usług internetowych, wtyczki albo inne informacje transakcyjne albo identyfikacyjne urządzenia (np. marka i model, informacje o systemie operacyjnym i przeglądarkach urządzenia albo inne specyfikacje dotyczące urządzenia albo systemu); oraz
- Ogólna lokalizacja urządzenia, którą zazwyczaj zdobywamy z adresu IP urządzenia.

Usługi serwisu Glador wykorzystują technologie takie jak pliki cookie, pliki dziennika i sygnały nawigacyjne, aby automatycznie gromadzić wymienione powyżej rodzaje informacji. Niektóre z tych technologii mogą tworzyć niewielkie pliki albo narzędzia umożliwiające prowadzenie dokumentacji, które mogą być przechowywane na urządzeniu. Pomagają one nam, podmiotom świadczącym usługi i podmiotom zewnętrznym rozpoznawać urządzenie i zapewniać informacje o korzystaniu z usług serwisu Glador i interakcjach z nimi. Przykładowo, pomagają nam uwierzytelniać użytkowników, zapamiętywać preferencje, zarządzać reklamami, personalizować obsługę oraz przeprowadzać analizy danych.
Należy pamiętać, że jeśli niektóre funkcje są świadczone przez podmioty zewnętrzne, podmioty te mogą również wykorzystywać zautomatyzowane metody gromadzenia danych oraz mogą zapisywać informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z usług serwisu Glador lub witryn innych stron. Te funkcje podlegają postanowieniom informacji o ochronie prywatności oraz polityk podmiotów zewnętrznych.

C. Zapobieganie oszustwom
1. Zapewnianie graczom uczciwego, zrównoważonego i konkurencyjnego charakteru gry jest dla nas bardzo ważne. Wdrażamy ściśle zakazy dotyczące oszustwa, hakowania, kradzieży kont oraz wszelkich innych nieuprawnionych lub oszukańczych czynności. Stosujemy różnego rodzaju technologie zapobiegające oszustwom, aby pomóc nam w identyfikowaniu szkodliwych działań i zapobieganiu im. Usługi te mogą gromadzić i analizować dane dotyczące komputera Użytkownika i oprogramowania zainstalowanego na komputerze w celu wykrywania oszustw.

D. Wykorzystywanie powyższych informacji
1. Zasadniczo informacje, które gromadzimy (indywidualnie albo w połączeniu z innymi gromadzonymi informacjami, zgodnie z opisem w polityce prywatności), są przez nas wykorzystywane, aby pomóc nam w świadczeniu, doskonaleniu, dostosowywaniu, analizowaniu i promowaniu serwisu Glador.
Obejmuje to wykorzystywanie ich w celach takich jak:

- Tworzenie i weryfikowanie kont i funkcji Użytkowników oraz zarządzanie nimi;
- Świadczenie usług serwisu Glador oraz zapewnianie wsparcia w ich zakresie, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania, przetwarzanie transakcji lub wniosków i komunikowanie się z Użytkownikami (na przykład poprzez przesyłanie wiadomości dotyczących usługi i konta oraz aktualizacji);
- Opracowywanie, dostarczanie i ulepszanie serwisu Glador;
- Personalizowanie doświadczenia Użytkownika, w tym przedstawianie treści lub funkcji bardziej dostosowanych do Użytkownika lub jego zainteresowań lub naszych wniosków dotyczących zainteresowań Użytkownika;
- Promowanie serwisu Glador, w tym dostosowywanie i mierzenie skuteczności naszych reklam, ofert promocyjnych, ankiet i wydarzeń oraz zarządzanie nimi;
- Zarządzanie testami alfa, beta lub wczesnego dostępu (i gromadzenie informacji zwrotnych);
- Przeprowadzanie analiz danych (np. analizowanie w jaki sposób są wykorzystywane usługi serwisu Glador w celu ich lepszego zrozumienia, ulepszenia i personalizowania);
- Wywiązywanie się z naszych zobowiązań prawnych lub umownych i egzekwowanie naszych regulaminów;
- Zabezpieczanie usług serwisu Glador, np. poprzez wykrywanie oszustw i chronienie serwera oraz innych Użytkowników przed niezgodnymi z prawem lub szkodliwymi działaniami.

 

Możemy również przetwarzać informacje, które nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika, w tym zagregowane lub zanonimizowane informacje, które tworzymy lub gromadzimy z innych źródeł. Informacje te pomagają nam lepiej rozumieć większe grupy Użytkowników. W przypadku łączenia tych informacji z informacjami, które umożliwiają ustalenie tożsamości Użytkownika, będziemy je traktować w sposób opisany w polityce prywatności. Prosimy pamiętać, że niniejsza polityka prywatności nie ogranicza naszej zdolności do przetwarzania informacji, które nie umożliwiają ustalenia tożsamości Użytkownika. Możemy wykorzystywać i ujawniać zagregowane lub zanonimizowane informacje w dowolnym celu dozwolonym na mocy przepisów prawa.

 

 

 

Właściciel Serwisu glador.pl

JET GAMES - Shop s.c.
Mikułowice 452
NIP: 6551987703
REGON: 369149727
Kontakt e-mail:
[email protected]